Informacje

  • w 2017 roku będziemy obchodzić 110 urodziny SKwP
  • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.
  • Regulamin Świadczenia Usług oraz Formularz Zgłoszeniowy Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urząd Miejski we Wrocławiu Wydział Oświaty pod nr 11/97, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005. Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.
  • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych To nowy tytuł zawodowy, wprowadzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, służący wspieraniu rozwoju usług księgowych wysokiej jakości i wynikającej stąd potrzeby szkolenia w zakresie organizacji tych usług, a zwłaszcza usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
  • Zimowa oferta promocyjna Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą zimową ofertą promocyjną dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Aktualności

Najbliższe szkolenia: styczeń-marzec 2017 r.
10 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016

12 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 242310, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wystawionego przez SKwP.Zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo-płacowego Comarch Optima.

termin szkolenia 7 luty 2017 roku  JELENIA GÓRA

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia STYCZEŃ/LUTY 2017 roku

 planowany termin realizacji kursu luty/marzec 2017 roku

zajęcia na kursie prowadzone są w systemie popołudniowym w wybrane dni tygodnia

 planowany termin rozpoczęcia KWIECIEŃ 2017 r.

KURS planowany na maj/czerwiec 2017 roku

planowany termin szkolenia styczeń/luty 2017 roku

Omówienie rewolucyjnych zmian w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych dotyczących stawki minimalnej godzinowej dla osób wykonujących umowy zlecenia i umowy
o świadczenie usług.

Termin: 15 lutego 2017 r.

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości