Aktualności

w dniach 4-17 sierpnia biuro nieczynne URLOP

2014.07.07

PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

________________________

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Jeleniej Górze
jest niepubliczną placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów.
Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydział Oświaty pod nr KZU-014-06/97/KZ wydanego przez kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze,
oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005.
Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.

WRZESIEŃ 2014

_____________________


6 wrzesień 2014 r.:

Kurs Rachunkowość budżetu, JST i jednostek budżetowych

11 wrzesień 2014 r.:

kurs - NALICZANIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY

12 wrzesień 2014 r.:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, ROZLICZENIA Z ZUS - po zmianach wprowadzonych w 2014 r.

13 wrzesień 2014 r.:

KURS NA SPECJALISTĘ DS. KADR I PŁAC

15 wrzesień 2014 r.:

PRAKTYCZNE WARSZTATY- WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

13 wrzesień 2014 r.

KURS MAŁA KSIĘGOWOŚĆ- zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

26 wrzesień 2014 r.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI-ochrony danych osobowych i zasady ich przetwarzania dla biur rachunkowych i podatkowych oraz księgowych firm

27 wrzesień – 3 październik 2014 r.

Obligatoryjne szkolenie dla Biegłych Rewidentów 2014

więcej »

PAŻDZIERNIK 2014

______________________


11 październik 2014 r.:

II STOPIEŃ- KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI"

17 październik 2014 r.:
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych - teoria i praktyka

15 listopad 2014 r.:

kurs - NALICZANIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY

listopad 2014 r.:

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

15 listopad 2014 r.:

I STOPIEŃ- KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

2014 r.:

„EMERYTURY I RENTY- zasady i naliczanie

2014 r.:
„Specjalista w zakresie podatku VAT" I stopień

2014 r.:
Kurs "Arkusz kalkulacyjny w finansach i księgowości II STOPIEŃ"

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

  • Podatki 2014 - Zmiany w VAT, CIT, PIT
  • Świat Księgowych
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości