Informacje

 • Skład Zarządu od 26. marca 2015 r. Prezes Zarządu - dr Joanna Zuchewicz
  Wiceprezes ds szkoleniowych - Małgorzata Ambicka
  Wiceprezes ds organizacyjnych - Damian Kubiak
  Sekretarz - dr Wojciech Krawiec
  Skarbnik - Irena Nowak
  Członkowie:
  Wanda Trzeciak
  Urszula Zielińska
 • polub nas na FACEBOOK`U Zapraszamy serdecznie :)
  jest nas już 190 osób hura !!! :)
 • PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Oddział Terenowy SKwP w Jeleniej Górze jest niepubliczną placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydział Oświaty pod nr KZU-014-06/97/KZ wydanego przez kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005.

Aktualności

KWIETNIOWA OFERTA SZKOLENIOWA

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331301

planowany termin rozpoczęcia 25 kwiecień 2015 roku

 

SZKOLENIA MAJOWE

termin szkolenia 5 maja 2015 roku

ZUS przygotowuje nową wersję programu Płatnik, która będzie już ostatnim etapem wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus u płatników składek.

TERMIN SZKOLENIA 21 MAJA 2015 r.
Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy ustawy. Zgodnie z nowelizacją firmy i jednostki organizacyjne przetwarzające zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (np. dane Klientów, rejestry korespondencji) będą musiały dokonać rejestracji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub zgłoszenia zbiorów do GIODO ...

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

planowany termin rozpoczęcia 23 maja 2015 roku  

w dniach 27 - 29 maja 2015 roku

w Hotel***Artus Prestige Spa  ul. Wilcza 9
58-540 KARPACZ www.hotelartus.pl

pozostałe KURSY

planowany termin rozpoczęcia wrzesień 2015 roku 

termin rozpoczęcia 3 październik 2015 roku

 

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 termin rozpoczęcia 14 listopad 2015 roku  

 

termin rozpoczęcia 21 listopad 2015 roku 

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kasy fiskalne
 • Vademecum Biur Rachunkowych
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości