Informacje

Aktualności

październik/listopad

20 - 24 październik  2015 r. ZAMEK KLICZKÓW

OSIECZNICA koło BOLESŁAWCA

zostało nam ostatnie 1 miejsce

 

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 termin rozpoczęcia 7 listopad 2015 roku  

 

termin rozpoczęcia 21 listopad 2015 roku 

zostały 3 wolne miejsca

planowany termin rozpoczęcia 28/29 listopad 2015 roku 

BILANS 2015

26 listopad 2015 r. -PODATEK VAT                 

8 grudzień 2015 r. - PODATEK CIT/PIT

12 styczeń 2016 r. - ZAMKNIECIE ROKU

Kurs obejmuje 24 godzinny 

 9 grudzień 2015 r. -PODATEK VAT                 

11 grudzień 2015 r. - PODATEK CIT/PIT

14 styczeń 2016 r. - ZAMKNIECIE ROKU

Kurs obejmuje 24 godzinny 
GRUDZIEŃ 2015

szkolenie w pięknym i urokliwym Karpaczu

w dniach 1-3 grudnia 2015 roku

w Hotel***Artus Prestige Spa  ul. Wilcza 9
58-540 KARPACZ www.hotelartus.pl

termin szkolenia 4 grudzień 2015 roku

 

kurs realizowany w terminie 5, 12 grudzień 2015 roku; 16, 24 styczeń 2016 roku
STYCZEŃ 2016

 kurs realizowany w terminie 16/17; 30/31 styczeń 2016 roku

 

 I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331201

 termin rozpoczęcia 16 styczeń 2016 roku  

 

planowany termin rozpoczęcia kursu styczeń 2016 roku

 

planowany termin rozpoczęcia kolejnej grupy 9 kwiecień 2016 roku

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

trwa nabór  

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości