AKTUALNE SZKOLENIA
termin szkolenia 21 listopad 2014 roku

22 listopad 2014 r. -PODATEK VAT

4 grudzień 2014 r. - PODATEK CIT/PIT

9 styczeń 2015 r. - ZAMKNIECIE ROKU

Kurs obejmuje 24 godzinny 

termin szkolenia 26 listopad 2014 roku

1 grudzień 2014 r. - PODATEK CIT/PIT

6 grudzień 2014 r. -PODATEK VAT

16 grudzień 2014 r. - ZAMKNIECIE ROKU

Kurs obejmuje 24 godzinny 
termin szkolenia 3 grudzień 2014 roku
VI spotkanie integracyjne członków i sympatyków

w dniach 28-29 listopada 2014 r. (piątek- sobota)

w kameralnym hotelu-Pensjonacie ETNA w samym centrum Szklarskiej Poręby

tematem tegorocznego odczytu-szkolenia będzie:

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i korzyści z tego wynikające

KURSY

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331301

termin 15 listopad 2014 roku- grupa zamknięta

kolejny planowany termin rozpoczęcia 7 luty 2015 roku

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

planowany termin rozpoczęcia styczeń 2015 roku  

 planowany termin rozpoczęcia kursu 24 styczeń 2015 roku

planowany termin rozpoczęcia kursu 7 luty 2015 roku 

termin rozpoczęcia 15 marzec 2015 roku 

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

planowany termin rozpoczęcia 11 kwiecień 2015 roku  

termin rozpoczęcia kwiecień 2015 roku 

Aktualności

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości

______________________

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1. środków trwałych,
2. ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3. inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.
Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości

więcej »

PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

________________________

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Jeleniej Górze
jest niepubliczną placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów.
Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydział Oświaty pod nr KZU-014-06/97/KZ wydanego przez kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze,
oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005.
Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości