Informacje

 • X spotkanie integracyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce połączone z zabawą przed Andrzejkową w dniach 25-26 listopada 2016 r. (piątek- sobota) w hotelu ZAMEK KSIĘŻA GÓRA w KARPACZU tematem tegorocznego odczytu jest: zastosowanie mechanizmu JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO na przykładzie Comarch ERP Optima
  zwolniły nam się 2 miejsca :)
 • w 2017 roku będziemy obchodzić 110 urodziny SKwP
 • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.
 • IX spotkanie integracyjne członków i sympatyków w ramach obchodów DNIA KSIĘGOWEGO wysoko w górach, spotkało się po raz kolejny grono ponad 60 członków i sympatyków OT SKwP w Jeleniej Górze. Zaczęliśmy od wykładu z zakresu podatku VAT-kierunki zmian, który wygłosiła zastępca Naczelnika US w Jeleniej Górze Pani Barbara Gołąb, który cieszył się szczególnym zainteresowaniem. Po wykładzie skupiliśmy się już tylko na odpoczynku i zabawie do późnych godzin nocnych przy DJ i grillu. A rano spacer...
 • 9 czerwiec DZIEŃ KSIEGOWEGO Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz osobom związanym zawodowo z rachunkowością życzymy, aby ich praca przynosiła zawsze dobre efekty, zapewniała poczucie bezpieczeństwa zarówno im, jak i pracodawcom oraz dawała osobistą satysfakcję, aby umacniały się więzi zawodowe. Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Regulamin Świadczenia Usług oraz Formularz Zgłoszeniowy Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urząd Miejski we Wrocławiu Wydział Oświaty pod nr 11/97, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005. Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.
 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych To nowy tytuł zawodowy, wprowadzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, służący wspieraniu rozwoju usług księgowych wysokiej jakości i wynikającej stąd potrzeby szkolenia w zakresie organizacji tych usług, a zwłaszcza usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 • polub nas na FACEBOOK`U Zapraszamy serdecznie :)
  jest nas już 295 osób

Aktualności

GRUDZIEŃ 2016
9 grudzień 2016 r. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
10 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016

13 grudzień 2016 r. Podatek VAT

12 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016
STYCZEŃ-MARZEC 2017 r.

planowany termin realizacji kursu styczeń/luty 2017 roku

zajęcia na kursie prowadzone są w systemie popołudniowym w wybrane dni tygodnia

planowany termin szkolenia styczeń/luty 2017 roku

KURS planowanay na styczeń/luty 2017 roku

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia STYCZEŃ/LUTY 2017 roku

 planowany termin realizacji kursu luty/marzec 2017 roku

zajęcia na kursie prowadzone są w systemie popołudniowym w wybrane dni tygodnia

planowany termin realizacji kursu LUTY/MARZEC 2017 rok,

po wprowadzonych zmianach w przepisach

 

 

 planowany termin rozpoczęcia KWIECIEŃ 2017 r.

 I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331201

planowany termin rozpoczęcia styczeń 2017 r. 

KURS planowany na maj/czerwiec 2017 roku

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kasy fiskalne
 • Vademecum Biur Rachunkowych
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości