Informacje

  • 26 marzec 2015 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, informuje członków Oddziału, że 26.03.2015 roku odbędzie Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Prosimy o zarezerwowanie sobie tej daty, oraz opłacenie składki członkowskiej, która nadal wynosi 36,00 rocznie.
  • polub nas na FACEBOOK`U Zapraszamy serdecznie :)
  • VI spotkanie integracyjne członków i sympatyków w dniach 28-29 listopada 2014 r. (piątek- sobota) w kameralnym hotelu-Pensjonacie ETNA w samym centrum Szklarskiej Poręby tematem tegorocznego odczytu-szkolenia będzie: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i korzyści z tego wynikające
  • ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 - roczne sprawozdanie finansowe, • sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego. • sprawy budzące wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy), • zasady szczególne dla jednostek mikro, • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ), • podatki dochodowe (przychody i koszty podatkowe, • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
  • PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Oddział Terenowy SKwP w Jeleniej Górze jest niepubliczną placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydział Oświaty pod nr KZU-014-06/97/KZ wydanego przez kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005.
  • Pierwsze certyfikaty eksperta usług księgowych wręczone W siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie 23 września br. pojawili się absolwen-ci pierwszego kursu na certyfikowanego eksperta usług księgowych. Egzamin zdały 44 osoby i choć kilka z nich nie mogło pojawić się na uroczystości, sala była wypełniona po brzegi.

Aktualności

MARCOWA OFERTA SZKOLENIOWA
termin szkolenia 13 marzec 2015 roku

termin rozpoczęcia 15 marzec 2015 roku 

 planowany termin rozpoczęcia kursu 21 MARZEC 2015 roku

termin szkolenia 25 marzec 2015 r.

Szkolenie dotyczy zarówno zagadnień prawnych związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych jak również omawia szeroko problemy związane z pobieraniem składek ZUS z tego tytułu. W czasie szkolenia omówione zostaną także zagadnienia podatkowe, które nierozerwalnie łączą się z rozliczaniem umów cywilnoprawnych.

OFERTA KURSÓW

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

planowany termin rozpoczęcia 11 kwiecień 2015 roku  

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

planowany termin rozpoczęcia MARZEC/KWIECIEŃ 2015 roku  

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 331301

planowany termin rozpoczęcia 25 kwiecień 2015 roku

 

planowany termin rozpoczęcia kwiecień 2015 roku 

termin rozpoczęcia 3 październik 2015 roku

 

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości