Szczegóły szkolenia

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG na 2014 r. - JELENIA GÓRA

w godz. od 9.oo do 15.oo w Jeleniej Górze w hotelu EUROPA w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 16/18 odbędzie się szkolenie nt.:

 

PODATEK VAT 2014 roku

 Zakres tematyczny: 

 1. Samochody w roku 2014

 1. Przepisy obowiązujące do 31.3.2014

 2. Zmiany przepisów od 1.4.2014 r.

 • Definicja samochodu
 • Cel wykorzystania samochodu a zasady odliczania podatku VAT
 • Wyłączenia - wymogi konstrukcyjne samochodu
 • Zasady odliczania VAT od nabycia/najmu/leasingu, od wydatków eksploatacyjnych, paliwa i innych wydatków
 • Dokumentowania sposobu wykorzystania
 • Obowiązki informacyjne/wymóg zgłoszenia/ewidencje
 1. Przepisy przejściowe

 2. Zmiany w innych aktach prawnych

 3. Wpływ zmian w VAT na zasady rozliczeń w podatku CIT i PIT

 1. Pozostałe zmiany 2014

A)  Nowy termin powstania obowiązku podatkowego

 • Zgodność polskich regulacji z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a w szczególności z art. 64 Dyrektywy
 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, WNT, WDT, import usług, eksport

B) Zmiany dotyczące podstawy opodatkowania dostosowujące polskie regulacje do postanowień Dyrektywy  2006/112/

 • Problematyka kosztów dodatkowych
 • wydatki poniesione w imieniu i na rzecz zleceniodawcy
 • refakturowanie
 • korekta obrotu, sposób rozliczenia faktur korygujących in minus, zmiany rozliczeń i dostawcy i nabywcy, nowe zasady w przypadku braku potwierdzenia odbioru korekty

C) Fakturowanie - zasady, terminy

 • Uregulowanie zasad wystawiania faktur w ustawie i w Dyrektywie
 • Implementacja Dyrektywy 2010/45/UE
 • Terminy

D)  Nowe zasady odliczenia podatku VAT

 • moment odliczenia
 • dokumenty uprawniające do odliczenia
 • odliczenia z tytułu nabyć krajowych
 • odliczenia w przypadku WNT - zmiany wynikające z Dyrektywy 2010/45/UE
 • Odliczenia w przypadku importu usług
 • Rozliczenie faktury korygującej in minus; korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej.
 • Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany.
 • Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży

E)  Czynności zwolnione z VAT

 • Nowa definicja towarów używanych; dostosowanie zmian do regulacji Dyrektywy, a w szczególności art.. 136 Dyrektywy

G) Pozostałe zmiany


Szkolenie poprowadzi: Sabina Moczko -Wdowczyk - doradca podatkowy

Koszt konferencji 320,00

 w cenie materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Rodzaj
Konferencja
Cena
320.00 zł
Termin
Data
06-06-2014
Godz. zakończenia
15:00
Miejsce zajęć
Obiekt
hotel EUROPA
Adres
JELENIA GÓRA
Tematyka
Podatki
Data
06-06-2014
Godz. rozpoczęcia
09:30
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em formularza.

Polecamy

 • Podatki 2014 - Zmiany w VAT, CIT, PIT
 • Świat Księgowych
 • Vademecum Biur Rachunkowych
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości