Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia 25-26 LISTOPADA 2017 R.

Ostatnie wolne miejsca !!!!

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

TRWA NABÓR

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".
Podatki

termin szkolenia 17 listopada 2017 roku  JELENIA GÓRA

Kadry i płace
Planowany termin: 27 listopada

Rozpoczęcie 28.10.2017 r.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

Planowany termin 13 listopada 2017 r.
Prawo
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Budżet
Seminaria obligatoryjne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Finanse
Planowany termin: trwa nabór
Inne

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO LOKALU NASZEGO ODDZIAŁU W JELENIEJ GÓRZE I ODCZYT NA TEMAT:

„ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI I ROLA KSIĘGOWEGO W BIZNESIE -

110 LAT TRADYCJI ZAWODU KSIĘGOWEGO\"

29.09.2017


 


 
Szkolenia wyjazdowe

 Seminarium obligatoryjne dla biegłych rewidentów w 2017
30 września - 6 października 2017 r.

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości