Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia STYCZEŃ/LUTY 2017 roku

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

TRWA NABÓR

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".
Podatki
planowany termin: 24 lutego 2017 r. w godzinach 9.oo – 15.oo
planowane terminy spotkań: 19 i 26 marca; 1 i 2, 8 i 9 kwietnia 2017 r.
Terminy realizacji kursu:
8 i 9 kwietnia, 22 i 23 kwietnia, 13 i 14 maja 2017 r.
Termin 27,28 maja oraz 3 czerwca 2017 r.

trwa nabór, termin podamy po zebraniu grupy

KURS planowanay na styczeń/luty 2017 roku

Wykaz terminów: 13, 20, 21, 27 maja, 3 czerwca 2017 r.
Planowany termin 23 czerwca 2017 r.
Kadry i płace
Planowany termin rozpoczęcia KWIECIEŃ 2017 r.

Planowany termin realizacji kursu luty/marzec 2017 roku. Zajęcia na kursie prowadzone są w systemie popołudniowym w wybrane dni tygodnia

planowany termin 7 kwietnia 2017 r.
Prawo
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Budżet
Seminaria obligatoryjne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Finanse
Planowany termin: 23 maja 2017 r.
Inne

Bezpłatny odczyt dla członków i sympatyków SKwP
7 kwietnia 2017 r.

Szkolenia wyjazdowe

 Seminarium obligatoryjne dla biegłych rewidentów w 2017
30 września - 6 października 2017 r.

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości