Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia 25-26 LISTOPADA 2017 R.

Ostatnie wolne miejsca !!!!

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

TRWA NABÓR

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Kurs realizowany w dniach: 14, 27 i 28 styczeń, 17 i 18 luty 2018 r.

Podatki

termin szkolenia 02 luty 2018 roku  JELENIA GÓRA

Trwa nabór !!

Terminy: 03,09-10.12.2017 oraz 19-20.01.2018 

 

Kadry i płace
Planowany termin: styczeń/luty 2018

Trwa nabór na kolejną edycję 

Prawo
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Budżet
Seminaria obligatoryjne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Finanse

 Trwa nabór !!!!

Planowany termin: luty/styczeń 2018

Inne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Szkolenia wyjazdowe
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości