Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość
10 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016

12 styczeń 2017 r. Rachunkowość -Zamknięcie roku 2016

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 241103

 planowany termin rozpoczęcia STYCZEŃ/LUTY 2017 roku

 III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU z kodem zawodu 121101

TRWA NABÓR

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".
Podatki

termin szkolenia 7 luty 2017 roku  JELENIA GÓRA

planowany termin realizacji kursu LUTY/MARZEC 2017 rok,

po wprowadzonych zmianach w przepisach

 

 

KURS planowany na maj/czerwiec 2017 roku

trwa nabór, termin podamy po zebraniu grupy

KURS planowanay na styczeń/luty 2017 roku

Kadry i płace

planowany termin szkolenia styczeń/luty 2017 roku

 planowany termin rozpoczęcia KWIECIEŃ 2017 r.

 planowany termin realizacji kursu luty/marzec 2017 roku

zajęcia na kursie prowadzone są w systemie popołudniowym w wybrane dni tygodnia
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 242310, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wystawionego przez SKwP.Zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo-płacowego Comarch Optima.
Omówienie rewolucyjnych zmian w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych dotyczących stawki minimalnej godzinowej dla osób wykonujących umowy zlecenia i umowy
o świadczenie usług.

Termin: 15 lutego 2017 r.

Prawo
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Budżet
Seminaria obligatoryjne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Finanse
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Inne
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Szkolenia wyjazdowe
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości