Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

III STOPIEŃ

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 121101).  

II STOPIEŃ

 Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 241103).

termin rozpoczęcia 15 listopad 2014 roku 

 

Podatki
Zadaniem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Mała księgowość - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, innych obowiązujących ewidencji podatkowych oraz rozliczenia publicznoprawne w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. 

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wydaje się często rzeczą nieskomplikowaną. Jednak takie wrażenie mogą mieć wyłącznie osoby, które poruszają się wyłącznie w obszarze zagadnień podstawowych. PKPiR jako ewidencja jest istotnie nieskomplikowana - to po prostu tabela. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach - prawidłowe i zgodne z prawem podatkowym wypełnianie tej tabeli to już zagadnienie dużo bardziej skomplikowane.

Prezentujemy kurs, który pozwoli po jego ukończeniu, poruszać się w zagadnieniach PKPiR na poziomie eksperta.

termin szkolenia 6 czerwiec 2014 r.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub rozpoczynają pracę w działach płac i zajmują się problematyką naliczania wynagrodzeń.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego naliczania wynagrodzeń.

W ramach kursu połączymy teorię z praktyką.

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Kompleksowe omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Praktyczna forma prowadzenia zajęć.

Warsztaty przeznaczone są do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu sporządzania listy płac, chcących zaktualizować, usystematyzować i uzupełnić posiadana wiedzę.

zmiany ustaw - Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, urlop rodzicielski

Zmiany w prawie do świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2014 roku 

Cel szkolenia:
Omówienie i wyjaśnienie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym wraz z najnowszymi zmianami w tym zakresie.
Prawo
Budżet
Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z organizacją oraz szczególnymi zasadami rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetu i jednostek budżetowych a także z istotnymi, dla zrozumienia zasad organizacji tej rachunkowości, przepisami ustawy o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Seminaria obligatoryjne

27 wrzesień - 3 październik  2014 r.

do Hotel Verde Montana **** w Kudowie Zdroju ul.1 Maja 25 A

www.verdemontana.pl

położony w pięknym mieście uzdrowiskowym u podnóża Gór Stołowych

Finanse
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Inne
Bazując na podstawowej wiedzy o obsłudze programów biurowych i finansowo-księgowych uczestnicy nauczą się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny w najczęściej występujących sytuacjach w pracy księgowego-finansisty
Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym i chcących poznać bardziej zaawansowane polecenia, funkcje i narzędzia programu
Szkolenia wyjazdowe
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki

Polecamy

  • Podatki 2014 - Zmiany w VAT, CIT, PIT
  • Świat Księgowych
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości