Szkolenia / kursy

 
Rachunkowość

III STOPIEŃ

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 121101).  

II STOPIEŃ

 Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 241103).

I STOPIEŃ

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 331301).  

 

Podatki
Zadaniem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Mała księgowość - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, innych obowiązujących ewidencji podatkowych oraz rozliczenia publicznoprawne w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. 

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wydaje się często rzeczą nieskomplikowaną. Jednak takie wrażenie mogą mieć wyłącznie osoby, które poruszają się wyłącznie w obszarze zagadnień podstawowych. PKPiR jako ewidencja jest istotnie nieskomplikowana - to po prostu tabela. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach - prawidłowe i zgodne z prawem podatkowym wypełnianie tej tabeli to już zagadnienie dużo bardziej skomplikowane.

Prezentujemy kurs, który pozwoli po jego ukończeniu, poruszać się w zagadnieniach PKPiR na poziomie eksperta.

Kadry i płace

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub rozpoczynają pracę w działach płac i zajmują się problematyką naliczania wynagrodzeń.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego naliczania wynagrodzeń.

W ramach kursu połączymy teorię z praktyką.

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

zmiany ustaw - Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, urlop rodzicielski

Zmiany w prawie do świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2014 roku 

Prawo
Budżet
Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z organizacją oraz szczególnymi zasadami rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetu i jednostek budżetowych a także z istotnymi, dla zrozumienia zasad organizacji tej rachunkowości, przepisami ustawy o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Seminaria obligatoryjne

27 wrzesień - 3 październik  2014 r.

do Hotel Verde Montana **** w Kudowie Zdroju ul.1 Maja 25 A

www.verdemontana.pl

położony w pięknym mieście uzdrowiskowym u podnóża Gór Stołowych

Finanse
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki
Inne
Bazując na podstawowej wiedzy o obsłudze programów biurowych i finansowo-księgowych uczestnicy nauczą się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny w najczęściej występujących sytuacjach w pracy księgowego-finansisty
Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym i chcących poznać bardziej zaawansowane polecenia, funkcje i narzędzia programu
Szkolenia wyjazdowe
Aktualnie brak szkoleń w ramach danej tematyki

Polecamy

  • Podatki 2014 - Zmiany w VAT, CIT, PIT
  • Świat Księgowych
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości